Để chăm sóc sức khỏe cho chị em phụ nữ và thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mô hình góp vốn xoay vòng mua BHYT.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *