Nhiệm kỳ qua, Bình Minh là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng huyện NTM và vừa được Bộ xây dựng công nhận đô thị loại 3. Nghị quyết ĐHĐB TX Bình Minh lần thứ 12 NK 2020 – 2025 cũng xác định: “Xây dựng TX. Bình Minh theo hướng đô thị văn minh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *