Nhiệm kỳ qua, Bình Tân đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Huyện hiện có 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới – trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *