Nhằm tăng cường hỗ trợ người dân vay vốn chính sách sau đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36 quy định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các chương trình tín dụng trên có mức lãi suất 6%/năm. Nhằm thông tin cụ thể về đối tượng thụ hưởng, phương thức hỗ trợ và thực tế triển khai nghị quyết này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như thế nào, Phóng viên THVL đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Lê Thanh Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *