Trên lĩnh vực chăn nuôi, tuy dịch tả heo Châu Phi hiện nay chưa ghi nhận trường hợp nào tại tỉnh Vĩnh Long nhưng nguy cơ xảy ra dịch vẫn rất cao. Với đặc điểm chủ yếu là chăn nuôi quy mô nông hộ, nhỏ lẻ, phân tán thì công tác phòng ngừa dịch bệnh phụ thuộc phần lớn vào chính ý thức của người chăn nuôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *