Song song với bệnh sốt xuất huyết, tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng về số lượng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *