Thời tiết cuối năm đang bắt đầu chuyển lạnh cũng là thời điểm dễ phát sinh nhiều dịch bệnh gây ảnh hướng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *