Những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chỉ đạo và vận động thành lập các hợp tác xã nông nghiệp. Loại hình kinh tế tập thể này không chỉ giúp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị hàng nông sản, mà còn góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân tham gia.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *