Sau thời gian chịu tác động từ dịch bệnh COVID-19, hoạt động du lịch tại các địa phương đã dần khôi phục và ghi nhận nhiều tín hiệu tícn cực. Với vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, cùng các giá trị văn hóa mang tính đặc thù mỗi địa phương, phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa bản địa cũng dần được các địa phương chú trọng và khai thác có hiệu quả, thu hút khách du lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *