Công tác xã hội có đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề xã hội, tăng chất lượng cuộc sống của những người yếu thế, góp phần đảm bảo quyền con người, công bằng và tiến bộ xã hội. Đề án 32 được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2010 chính thức công nhận công tác xã hội là một nghề mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *