Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và tạo điều kiện cho người lao động tự do và nông dân có lương khi hết tuổi lao động, hiện BHXH và Bưu điện tỉnh Vĩnh Long đang tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *