Tháng thanh niên năm 2023 này với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long tiên phong chuyển đổi số”, theo đó, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đã lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *