Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đặc biệt chú trọng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *