Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian qua, công an các cấp trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng mô hình cổng an ninh trật tự, góp phần vào công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *