Thực hiện QĐ 217 và 218 của Bộ Chính trị, 5 năm qua MTTQ  tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt vai trò trung tâm trong triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện trên các lĩnh vực đời sống của xã hội, góp phần phát huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh ở các địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *