Sau một năm phát động phong trào sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng trong hệ thống trường học của tỉnh, Ban tổ chức đã nhận được trên 8.000 giải pháp, mô hình chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *