Thời gian qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần ổn định tình hình, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *