Qua kiểm tra, hầu hết các điểm này vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ như: hệ thống điện được lắp đặt chưa theo quy định, các phòng karaoke còn thiết kế nhiều vật liệu dễ cháy; hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ có trang bị nhưng vẫn còn mang tính đối phó; sơ đồ bố trí lối thoát hiểm cũng như không gian diện tích phòng karaoke có nơi còn chưa đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *