Xuất khẩu lao động được xem là một trong những giải pháp giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, xuất khẩu lao động vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn nhất định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *