Đến thời điểm này tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa vào vận hành chính thức Trung tâm phục vụ hành chính công. Song song với việc đầu tư trụ sở làm việc, các trang thiết bị, tỉnh còn tập trung xây dựng hệ thống phần mềm vận hành trung tâm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *