Đoàn công tác của UBND tỉnh Vĩnh Long do ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở xã điểm Tân Phú, huyện Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *