Tại các điểm thi, đoàn lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, nắm tình hình tổ chức thi tại trường, đồng thời động viên các cán bộ coi thi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *