Tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Tại khóm 4, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra khá nghiêm trọng, đã và đang là mối đe dọa đến sức khỏe của người dân.    

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *