Hiện nhiều hộ dân 2 xã Trung Ngãi và Trung Nghĩa của huyện Vũng Liêm lấy nguồn nước sinh hoạt chủ yếu từ sông Cái Hóp của tỉnh Trà Vinh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *