Chợ là nơi giao thương mua bán, tập trung đông người, việc đầu tư xây dựng, phát triển chợ sẽ là điều kiện  thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là tại một số chợ, rác thải chưa được xử lý tốt, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *