Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Long Hồ đã phát huy tốt các nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới. Qua đó đã nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *