Xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn chỉ sau gần 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới đã vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội. Nổi bật là đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Thành quả này chính là nhờ sự phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thới Hòa trong xây dựng nông thôn mới.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *