Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt việc tái cơ cấu trong cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Nhờ vậy, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp không ngừng được nâng cao, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của nông dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *