Hội nghị khoa học nông nghiệp quốc tế với chủ đề Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra sáng 09/12 tại Trường Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Cần Thơ là sự kiện được nhiều người quan tâm. Bởi nội dung bàn về những vấn đề sát với thực tế và có thể ứng dụng ngay, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững trước bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *