Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long đã tích cực vận động nông dân tham gia hiến đất, hoa màu  cùng ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông, thủy  lợi…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *