Vụ lúa Thu Đông năm nay tỉnh Vĩnh Long xuống giống hơn 59.000 ha. Đến nay nông dân đã thu hoạch hơn 8.000 ha với năng suất cao và giá cả ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *