Thời điểm này, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bắt đầu thu hoạch tập trung lúa Hè Thu đợt chính vụ gieo sạ trong tháng 2 âm lịch vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *