Năm nay, lũ về sớm hơn mọi năm khoảng 1 tháng, hiện một số nơi trong khu vực ĐBSCL nước lũ tràn vào nhiều cánh đồng. Nguy cơ lũ gây hại cho các trà lúa Thu Đông là rất lớn khi cả vùng còn hàng trăm ngàn ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng đến chín. Ở Vĩnh Long, việc chủ động duy tu, sửa chữa , nâng cấp các tuyến bờ bao bảo vệ lúa Thu Đông đang được bà con nông dân các địa phương tích cực thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *