Những năm qua, hạn và xâm nhập mặn đã gây không ít khó khăn cho người dân huyện Trà Ôn, nhất là trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thay vì khoanh tay đứng nhìn, nhiều hộ dân ở các địa phương trong huyện đã chủ động thích ứng với hạn, xâm nhập mặn để đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả cho cây trồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *