Để có những giống chôm chôm mới thay thế, sau 4 năm trồng thử nghiệm, hiện nay ông Dương Văn Lợi, ở ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách đã sở hữu vườn chôm chôm giống mới, cho năng suất và chất lượng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *