Thời gian qua, bên cạnh vận động hội viên phụ nữ tích cực phát huy nội lực, đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhiều mô hình giải quyết việc làm cho lao động nữ của Hội Liên hiệp phụ nữ cũng đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *