Mưa, dông, lốc, sét là nhóm thiên tai nguy hiểm gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long đã nổ lực sớm đưa thông tin cảnh báo sự xuất hiện của nhóm thiên tai này đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *