Với quyết tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho các hộ nghèo, cận nghèo, năm 2022 tỉnh Vĩnh Long phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở nhằm lập thành tích kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Để triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu này, ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tập trung vận động quỹ vì người nghèo, đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đến nay hàng ngàn hộ dân đã an cư, lạc nghiệp trong ngôi nhà mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *