Bình Tân vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Điều này đem lại niềm vui, vinh dự, tự hào không chỉ cho cán bộ, Đảng viên mà còn là niềm vui chung của nhân dân trong huyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *