Có nước máy sử dụng là nhu cầu thiết yếu trong đời sống của mọi người. Những năm gần đây, với sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Bình Tân thông qua Đề án “hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo lắp đặt nước máy” – nhiều hộ dân ở các xã trong huyện Bình Tân đã có nước máy sử dụng, người dân rất phấn khởi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *