Cuộc vận động Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác được triển khai sâu rộng trong tuổi trẻ Vĩnh Long đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh, góp phần giúp các bạn trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *