Thời điểm này, khi có dịp về vùng nông thôn sâu của tỉnh Vĩnh Long chắc rằng nhiều người sẽ ngạc nhiên khi tận mặt chứng kiến sự thay da đổi thịt của nông thôn Vĩnh Long với những công trình giao thông phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *