Mục tiêu xây dựng cánh đồng mẫu lớn là khuyến khích nông dân sản xuất lúa theo hướng tập trung cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng đồng thời liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *