Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học quân sự tài ba, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Cuộc đời và sự nghiệp của ông luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, hiếu học và đại nghĩa. Những đóng góp to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước luôn được nhân dân Việt Nam khắc ghi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *