Nhờ sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự chung tay, góp sức của người dân nên trong năm 2018 vừa qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long đã đạt được kết quả đáng phấn khởi. Qua đó đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, làm cho diện mạo nông thôn Vĩnh Long thêm phần khởi sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *