Người dân ở hai xã Thanh Bình và Quới Thiện huyện Vũng Liêm đang lo lắng cho việc khắc phục những thiệt hại nặng nề của vườn sầu riêng do ảnh hưởng của hạn mặn .  

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *