Thời gian qua do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế  nên nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã gặp khó khăn trong sản xuất – kinh doanh  hiệu quả hoạt động thấp, làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động . Tuy nhiên , xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để tồn tại và phát triển, nên nhiều doanh nghiệp đã chú trọng việc chăm lo đời sống cho người lao động và xem đây là “ sợi dây kết nối”  giữa doanh nghiệp và người lao động trong quá trình vượt qua khó khăn – ổn định sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *