Thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã tập trung khai thác tiềm năng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Qua đó đã cải thiện và nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *