“Nghĩa tình thanh niên Vĩnh Trà” là chủ đề chuyến hoạt động về nguồn nhiều ý nghĩa của Đoàn viên thanh niên 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh diễn ra vào ngày 22/03 tại huyện Duyên Hải và Thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 92 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *