Ngày  28/6, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long đến  tiếp xúc với 250 cử tri phường 1, phường 5 thành phố Vĩnh Long…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *